Доверието

Доверието е вяра в нечия искреност, добросъвестност, честност или в правилността на нещо. Нашата сигурност в Аллах води до доверието в мюсюлманите. Ако някой на улицата те срещне и каже селям, ние вече имаме по-различно мнение за човека т.е че той е мюсюлманин. От тук следва, че той живее според повелите на Аллах, че е добросъвестен, честен и искрен човек.
Мюсюлманите във вярата си усещат сигурност, доверие към Аллах. Всеки мюсюлманин знае, че каквото и да стане Аллах винаги избира най-доброто за нас.
“Но може да мразите нещо, а то да е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. Аллах знае, вие не знаете.” /2:216/
Мюсюлманина не може да живее сам, той споделя вярата си с други хора. Ако ти не се виждаш с мюсюлманите, ако не проявяваш някакъв интерес към тях, как ще обичаш тези мюсюлмани, как ще живееш с техните проблеми, как ще си съпричастен с тях, как в дуа ще поискаш да им помага Аллах?
Исляма поощрява хората да си помагат и да се наставляват взаимно.
„..Човекът е в загуба, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.”/103:2-3/
Да предизвикаш у човека добра емоция чрез добро поведение е садака. Дори усмивката е садака. Всеки ден можем да печелим чрез добро отношение към хората.
Ще илюстрираме това с пример от икономиката. Защото когато става въпрос за пари дори и малките деца разбират нещата.  
Всеки човек отваря емоционална банкова сметка в другия. Колкото по-добре се държим с хората толкова по-голяма ще бъде емоционалната ни банкова сметка. Ако направим грешка спрямо човека, теглим от емоционалната си банкова сметка и резерва намалява, докато не направим толкова голяма грешка, че всичко което сме вложили замине. И човека каже: Край! До тук! Аз с теб нямам работа повече. Има хора които ги познаваме от дълго време и човека ни прави нещо лошо, но ние му прощаваме, защото го познаваме като добър човек. И така докато си изхаби резерва при нас. Колкото повече слагаме в тази емоционална банкова сметка, толкова повече доверие получаваме.
Шест начина да захранваме емоционалната си банкова сметка
(шест основни депозита)
1.    Разбиране на човека- на този на който искате да направите добро.Да се знаят интересите и нуждите на човека, защото в противен случай това което мислим за добро (депозит) може да излезе лошо (кредит /теглене).
2.    Обръщайте внимание на дребните неща- в едни отношения един поглед, един жест, една дума може да развали отношенията. В човешките отношения малките неща са големи!
3.    Спазване на обещанията- хората са склонни да градят надежди върху обещанията.
4.    Изясняване на очакванията- ако отсрещната страна остане неразбрана, поради това, че е с различни очаквания- това води до разваляне на отношенията. В един откровен разговор, когато се изясни кои какво очаква от другия проблемите са по-малко вероятни.
5.    Наличие на двойственост- съгласуване на думите с реалността. Днес за да има настройване срещу религията е от нашето й приложение. Може да изглежда депозит, но е теглене. Например: Някой ви прави добро, но то е с користна цел. Тогава един ден Аллах ще го разобличи и вие ще научите истинската причина поради която са ви помагали. Това е лицемерното поведение. Всяко общуване с цел измама е лъжа.
6.    Лоялност към тези които в момента ги няма (гьйбет)
Когато сгрешите- извършите теглене извинете се искрено. Ако не е искрено няма как да се приеме- напротив може още повече да развалите отношенията. „Малкият човек” не се извинява. Той винаги се оправдава или те напада като казва:”-Какво толкова е станало?!”. Вместо да каже: „Накърних достойнството ти. Извинявай поставих те в неудобно положение.”Хората с недостатъчна вътрешна сигурност не могат да се извиняват. Човек трябва да може да се извинява и да прощава. Щом Аллах опрощава как може ние да бъдем съдници!?  
Молим се на Аллах да бъдем от хората, които благодарят щом получат и да проявят търпение щом ги застигне беда. Да бъдем от хората, които вършат добрини, въпреки всичко. Просто заради Аллах- само тогава ще имаме успех и на дюнята и на ахирета.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.