На 03.07.2014 година (четвъртък) в плевенската джамия се проведе общо събрание на работещите към Районно мюфтийство – Плевен имами. На събранието бяха обсъдени следните точки от дневния ред: Доклади и отчети на имамите , летните коран-курсове, разни.
Районният мюфтия на Плевен Хаджи Ниджатин Неджипов представи на имамите гост-имама от Турция Талха Четинкая, който сподели с присъстващите си колеги от България своя опит за продуктивна работа с  мюсюлманите през месец Рамадан.© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.