„През месец Рамазан вратите на Дженнета се отварят, а тези на Джехеннема  се затварят. През месец Рамазан шейтанът е окован във вериги. Това е месецът на милосърдието, състраданието, благодеянията”, заяви районният мюфтия Бейхан Мехмед в Ардино, цитирайки достоверен хадис от Пратеника Мухаммед (с.а.с). Районният мюфтия на мюсюлманите от кърджалийско отслужи петъчната молитва като темата на хутбето му бе свързана с дългоочаквания Свещен Рамазан – султанът на единайсетте месеца. Бейхан Мехмед подчерта, че месец Рамазан е едно духовно училище, което извисява вярващия човек. През този месец е низпослана свещената книга на мюсюлманите – Корана. „Говеейки през Рамазана, вярващите осъзнават затрудненията на бедните хора, лишени от препитание и подават ръка на надежда към тях”, заяви Мехмед. В края на своето хутбе районният мюфтия пожела на целия ислямски свят и на цялото човечество мир, благодат и земно щастие.

Около 100 мюсюлмани се събраха на петъчна молитва в ардинската джамия. Сред множеството дошли да се помолят бяха секретарят на общината инж. Кемал Алиев и председателят на джамийското настоятелство Зеки Аптикадир.

Докато вярващите се събираха за молитва, с проповед към тях се обърна заместник-районният мюфтия Ерхан Реджеб. Той разясни на вярващите същността на Свещения Рамазан. „Рамазанът не е само да се въздържаш от ядене и пиене, а да контролираш себе си, мислите си и волята си”, заяви Реджеб. Той отбеляза още, че месец Рамазан е възможност за сближаване и споделяне на духовните и материалните ценности с останалите хора.

След края на петъчната молитва районният мюфтия Бейхан Мехмед посети джамийската библиотека. Той обеща в най-близко време да обогати фонда на библиотеката с нови религиозни книги.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.