Джобен преводач за поклонници е удостоен с международна премия

 

Американската компания Divine Connect е конструирала специален преводач за поклонници, които ще извършват хадж или умра. Това устройство ще може да превежда за мюсюлманите от целия свят на техния роден език петъчните проповеди от двете мюсюлмански светини – Свещената джамия в Мекка и Джамията на Пратеника Мухаммед (с.а.с.) в Медина.

За тази си разработка на провеждащия се тези дни в Дубай Световен ислямски икономически форум компанията е получила премия в размер на 20 000 долара. Също така компанията е получила и сертификат за бизнес услуги  и възможност, безплатно да ползва технопарка в Дубай в продължение на една година.