Представители на Главно мюфтийство присъстваха на заседание с имами в гр.Кърджали

 

 Заседание на имами с участието на новоназначения зам.-главен мюфтия Ахмед Хасанов и г-н Халил Ходжов-началник отдел „Иршад“ се проведе в джамията на гр.Кърджали  на 13.10.2016 г. Събранието бе ръководено от  районният мюфтия Бейхан Мехмед.

Събранието бе открито с приветствено слово от районния мюфтия, който запозна присъстващите с дневния ред като изтъкна основната цел на мероприятието,  а именно пряка среща, запознанство с новоназначения зам.-главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов, който преди срещата с имамите в Кърджали имаше възможност и да се срещане с имами от мюфтийско наместничество-гр.Крумовград.

 В своите слова  към имамите г-н Хасанов сподели с тях основните цели, задачи и приоритети, които си е поставил в бъдещата си дейност като зам.-главен мюфтия и изрази надежда за по-чести  срещи със свещенослужителите по райони.  По време  на заседанието районният мюфтия направи равносметка пред имамите за изминалите кампании(СИО и кампания Курбан,седмица на джамиите) като призова  своите служители за по-активна дейност по отношение на абонаментната кампания за сп.Мюсюлмани .  Събранието приключи с молитва за здраве и берекет.