Главно мюфтийство проведе семинар за жени преподаватели в Устина

 

Главно мюфтийство проведе тридневен семинар за жени ваизи в село Устина, пловдивско. Целта на семинара беше запознаването на присъстващите с утвърдената от Главно мюфтийство програма за целогодишните коран-курсове, която е разделена в четири варианта, за да имат възможност повече жени преподавателки да се включат в преподавателската дейност.

 Заместник-главният мюфтия Ахмед Хасанов поднесе подаръци на участничките от Главно мюфтийство, както и благодарствени плакети на лекторите. На семинара бяха поканени гости-лектори от чужбина, за да споделят своя опит в съответната сфера. Лекторите, които взеха участие в семинара, бяха д-р Емин Серт, Тюнай Ермиш и Селиме Хасанова. В семинара се включиха жени от районните мюфтийства на Смолян, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, София и Хасково.