Заседание на имамите в Русе

В джамията „Хаджи Мехмед” гр. Русе се проведе събрание  с имамите и ръководствата на мюсюлманските настоятелства към Районно мюфтийство – Русе. Гости бяха главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, зам.главния мюфтия Ахмед Хасанов, Хюсеин Карамолла – началник отдел „Образование” и новоназначения директор на СОДУ – Русе – г-н Хюсеин Читак. По време на срещата бяха разисквани многобройни и важни теми свързани с дейността на изповеданието.