Високоскоростна железница ще свързва Мекка с Медина

„Ал-Харамейн” е високоскоростната железница, която ще стане основната транспортна връзка между Мекка и Медина. По трасето между двата свещени града е предвидено да има пет железопътни гари: Мекка, Медина, Рабиг, Джедда и една на международното летище - на името на крал Абдулазиз. Влаковете ще започнат да се движат по трасето през 2018 година.

Проектът за високоскоростната железница „Ал-Харамейн” предвижда технология за намаляване на шума от влаковете и особено на участъците в населени места.

Железницата ще помогне на поклонниците да се придвижват от една точка до друга два пъти по-бързо.