Полезна среща в Мекка

Сезонът на поклонението хадж е добра възможност за запознаване, координиране на действията и предприемане на общи инициативи от страна на хората и организациите от различни краища на света. В тази връзка ръководството и служителите на Главно мюфтийство организират и участват индивидуални и институционални срещи за укрепване на братството между мюсюлманите.

Главният мюфтия Мустафа Хаджи и председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед, които са на поклонение в Мекка, проведоха среща със зам.-председателя на Диянета проф. Хасан Кямил Йълмаз, който ръководи организацията по изпълнение на хаджа от десетките хиляди турски хаджии.

Срещата се проведе на 5 септември в ръководния център на Диянета в Мекка. По време на срещата главния мюфтия благодари на домакина си за доброто сътрудничество между двете сродни организации по време на хаджа. Особено за оказаното съдействие при транспортирането на хаджиите от хотела до свещената джамия в Мекка и излекуването на болните.

Ръководителят на една от най-добрите и многобройни хаджийски организации в света проф. Х. Кямил Йълмаз показа загриженост за състоянието на българските хаджии и заяви готовността си за подпомагане на организацията на Главно мюфтийство при необходимост.  

По време на срещата страните се договориха двама професори от екипа на Диянета да изнесат по една лекция пред българските хаджии.