233 кандидат хаджии изпълниха първата част на поклонението хадж

 

233 български хаджии, които изпълняват поклонението хадж под егидата на Главно мюфтийство, от една седмица са гости на Милосърдния Аллах в свещения град Мекка.

Още в първия ден след пристигането им в Мекка те организирано изпълниха първата част от поклонението хадж-теметту, облечени със специалното облекло ихрам, обиколиха Кябе, изпълниха намаз зад макам-и Ибрахим, провървяха и потичаха между двата хълма Сафа и Мерве и накрая постригаха косите си, следвайки повелята на Аллах и Неговия Пратеник (с.а.с.).

От една седмица хаджиите ежедневно изпълняват своите ритуали под ръководството на опитни религиозни водачи. Освен религиозните си задължения имат възможността да участват в религиозно-културните мероприятия организирани от Главно мюфтийство. Всеки ден се организират лекции на различни теми, които способстват за по-пълноценното разбиране на ислямската религия и осъзнаването на мъдростта на поклонението хадж. Лекциите и религиозно-културните програми за хаджиите ще продължат по време на престоя им в Саудитска Арабия.

Цялата програма на хаджиите се организира и ръководи от опитен и ерудиран организационен екип, чийто ръководител е председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат С. Ахмед. В неговия екип са включени експерта от отдел „Хадж” към Главно мюфтийство Джемал Иса, началника на отдел „Иршад” Халил Ходжов, архивиста на Главно мюфтийство Бейхан Мехмед, експерт „Вакъфи” на Районно мюфтийство Смолян Мехмед Аптовски, имамът на с. Кочан Иззет Джалев, имамът на Хасково Абдуллах Халибрям, ваизът на Търговище Назиф Назифов и сътрудничките Севинч Емин и Хюлия Салиева. Освен това в екипа има медицински персонал, който обслужва хаджиите – това са фелдшерът Хюсеин Мустафа и медицинската сестра Мелиха Рамадан. Те се грижат за физическото здраве на поколонниците, които са подложени на редица духовни и физически изпитания.

Четири дни след пристигането на хаджиите в Мекка към тях се присъединиха и главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи и заместника му Мурат Пингов. Те ще останат заедно с тях до приключване на религиозните ритуали, след което ще отпътуват за Медина.