Работна среща с част от имамите от Районно мюфтийство - Разград

 

На 05.09.2016г.в джамията „Ахмед бей” гр.Разград се проведе работна среща с част имамите от област Разград.

Заседанието започна с приветствени слова на Районния мюфтия Мехмед Аля и четене на пасажи от Коран-и Керим от Шакир Ахмедчиков имам на гр.Разград,след което имама на гр.Кубрат Алпер Ахмед изнесе лекция за настъпващия празник Курбан байрам.

 Районния мюфтия направи кратък отчет за дейността на районното мюфтийство, анализирани бяха летните Коран курсове по населените места, също бяха обсъдени някои актуални теми.

Гост-имама от Република Турция Музейр Чуллук разясни условията на курбана /жертвените животни/, практически припомни изпълнението на байрамския намаз и четенето на хетбето. В този формат срещи се проведоха в гр.Кубрат и Исперих, последната среща с имамите ще се проведе в гр.Завет.

Накрая събранието  завърши с дуа.