Усилено тече работата по реконструкцията на джамията на Пратеника (с.а.с.) в Медина

Саудитските власти са пристъпили към подготвителните работи за мащабната реконструкция на джамията на Пратеника (с.а.с.) в Медина - Месджид ан-Набауи. Одобреният от крал Абдуллах, проект предвижда разширението на джамията, като след завършването на преустройството на територията на храма ще могат едновременно да извършват намаз 1,6 млн. вярващи. Това е два пъти повече от досегашния й капацитет. В момента специализирана техника събаря сградите, които попадат в района на разширението на джамията, и подготвя площадката за строителството.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.