Вече са известни резултатите от конкурса за литературно произведение и рисунка „Джамията в моя живот”

 

В рамките на инициативата „Седмица на джамиите”, провела се в цялата страна между 13 и 19 октомври,  се проведе и конкурс за написване на есе или стихотворение, или представяне на рисунка на тема „Джамията в моя живот“. Участниците трябваше да предоставят своите произведения в срок до 19.09.2014 година.
От цялата страна за конкурса бяха изпратени общо 26 рисунки и 3 стихотворения.
Задачата на комисията, която трябваше да избере най-добрите, не беше лека.
В категория „Рисунка на деца между 6 и 13-годишна възраст“ бяха номинирани 3 рисунки. Комисията отреди първото място за  Селман Хасанов.  На второ място се класира Метие Ходжова, а третото място беше заето от Мери Чикуртева.
В категория „Рисунка на деца между 14 и 18-годишна възраст бяха отличени общо 5 рисунки, сред които комисията определи първо място за  Нахида Тахир, второ място за Бюшра Ахматева, а третото – за Фирдевс Узун.
Победителите в различните категории ще получат предметни награди в размер на 150 лева за първо място, 100 лева за второ място и 50 лева за трето място.
В категория „Стихотворение“ не бяха излъчени победители. Комисията по награждаванията взе решение всеки от участниците да получи  поощрителна награда.
Всички, които са взели участие в конкурса, но не са успели да се класират, ще получат възможността да видят произведенията си на страниците на списание „Мюсюлмани”. Освен това, като поощрителни награди за участието си в конкурса, всички те ще получат и издадената от Главно мюфтийство книжка „Аз съм един малък мюсюлманин”.

 

Рисунка на деца между 6 и 13-годишна възраст:

Първо място - Селман Хасанов  Второ място - Метие Ходжова  Трето място - Мери Чикуртева

Рисунка на деца между 14 и 18-годишна възраст:

Първо място - Нахида Тахир  Второ място - Бюшра Ахматева  Трето място - Фирдевс Узун


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.