Дни на отворените врати в столичната джамия "Баня Башъ"

На 1-ви и 2-ри ноември 2014 г. Mинистерството  на културата и Столична община организират съвместно с Френското Посолство в София, и Музея за история на София Дните на европейското културно наследство. Столичната джамия "Баня Башъ" също ще участва в инициативата, като посетителите, ще имат възможност да се запознаят с храма и да получат информацията за функциите му.
Първите дни на културното наследство се провеждат през 1984 г. във Франция по инициатива на министерство на културата под името Дни на отворени врати в историческите паметници. След успеха им във Франция, много други европейски държави започват да организират свои дни на културното наследство. През 2014 година се отбелязва техният тридесети юбилей.
В България тези дни са провеждани между 1999-2006 г. под егидата на Министерството на културата.
Европейските дни на културното наследство предоставят рядката възможност да се посетят забележителности с висока културна стойност, които са трудно достъпни или недостъпни за широката публика – банки, областни управления, общини, съдебни палати, както и частни резиденции.
Целите на Европейските дни на наследството са: Да повишат убеждението на европейските граждани в богатството и културното разнообразие на Европа; Да стимулират оценката на богатата мозайка от европейски култури;     Да се противопоставят на расизма и ксенофобията и да насърчават по-голяма толерантност в Европа във и отвъд националните граници; Да се информират публиката и политическите власти за нуждата да се опазва културното наследство и охранява от нови заплахи;     Да се стимулира Европа да отговори на социалните, политическите и икономическите промени, пред коите е изправена. Да се привличат млади хора към каузата за опазване на културното и природното наследство.
    Тазгодишното издание на Европейските дни на наследството ще започне с конференция на тема "Предизвикателства и стратегии за опазване на наследството в Европа. От Париж до София" (31.10.2014 г., петък, 14:30 ч., Френски институт в България, пл. „Славейков” № 3).
Официалното откриване на Европейските дни на наследството е в Музей за история на София (Централна минерална баня), пл. „Бански” № 1 от 17:30 ч.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.