Същност на зекята

Ислямската религия предлага разрешаване на проблемите на обществото, като за целта поставя основи, които да разрешат тези проблеми.

Зекятът представлява система за взаимопомощ. Даването на зекят е причина за увеличаването на имота, така както се увеличава плода на лозето, като се обрязва. Зекятът предпазва имота от унищожение и от вредата на злонамерни хора. Любимият ни пейгамбер повелява така: „Защитете имота си, като давате зекят.“
Зекятът представлява мярка за искреността на вярващия.Богатият, който си дава зекята, онзи, който помага на нуждаещите се, и този, който радва хората, са обичани и полезни хора.
В Свещения Коран Аллах Теаля повелява: И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята зекят, и се покланяйте с покланящите се! (2: 43)
Милостинята зекят представлява два и половина процента (една четирийсета част) от средствата или имота на мюсюлманина, който трябва да бъде даден веднъж в годината, след като достигне определени стойности. Милостинята зекят не е задължение за бедните, тъй като е предназначена за тях. Тя има много важно духовно и социално значение:
- Пречиства имуществото и сърцето на този, който я дава;
- Подпомага бедните;
- Осигурява връзката между бедните и богатите;
- Тя е меч срещу егоизма и скъперничеството.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.