Евгени Найденов от НСРОБ: Макар и различни, идващи от различни религиозни традиции, ние се нуждаем един от друг

„За мен е огромна чест и привилегия да бъда сред вас днес. От името на Националния Съвет на Религиозните Общности в България и специално от името на неговият Председател – проф. д-р Рупен Крикорян ви поднасям нашите най-сърдечни поздрави и благопожелания. Всички ние копнеем да посветим живота си за изграждането на общество на вяра, духовни ценности и просперитет. Искаме заедно да изградим общество на почтеност, взаимно уважение, хармония и справедливост”, каза Евгени Найденов, секретар на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ). Той представи поздравителен адрес от името на председателя д-р Рупен Крикорян на редовната Национална мюсюлманска конференция в неделя.  

„Днес ние живеем в свят на забележително научно и технологично развитие. В същото време, ние живеем в свят, който отчаяно се нуждае от светлина, хармония и мир. Предизвикателствата и възможностите, пред които сме изправени днес, ни помагат да осъзнаем, че макар и различни, идващи от различни религиозни традиции, ние се нуждаем един от друг”, посочи Найденов на най-висшия форум на мюсюлманите встраната.

По думите му всички ние вярваме, че Премъдрият и Всемилостив Бог ни е създал да съществуваме в неописуемата красота и сила на взаимоотношения – взаимоотношения с Твореца и взаимоотношения един с друг. Един автентичен диалог предполага наличието на разговор и споделяне, а тези разговор и споделяне са доста повече от обмен на мисли, излагане на тези и представяне на аргументи. Автентичният диалог и взаимодействие предполага изграждането на автентични взаимоотношения, в които искаме да чуем, да разберем, да помогнем на своя ближен, и да правим това с радост, с готовност, с искреност, с отвореност на сърцата ни един към друг.

„Ние, вашите приятели от Националния Съвет на Религиозните Общности в България искаме заедно с вас, с едно сърце и с общи усилия да изградим общество, с което всички да се гордеем и което достойно и с радост да завещаем на идните поколения”, подчерта секретаря на НСРОБ.

Той завърши приветствието си с думите на двама велики мъже (според него), живели в различни епохи, но чиято мъдрост е близка и до нашите сърца.

Джелаладдин Руми казва: “Издигни своите думи, а не своя глас. Защото, не са гръмотевиците, които правят цветята да растат. Прави го дъждът… Където и да си, каквото и да правиш, живей в любов.”

А великият Ал Газали казва: “Знай, че най-щастливите хора са тези, които са най-силни в любовта си към Бог”.

„Скъпи приятели, пожелаваме ви ползотворна работа – за доброто на вашето изповедание и за доброто на цялото ни общество”, заяви Найденов.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.