Посещение на организацията за култура и ислямски връзки в Иран

По време на посещението си в Иран във връзка с участие в международна конференция, проведена в последната седмица на 2015 г. в Техеран, зам.-главният мюфтия Ведат С. Ахмед посети Организацията за култура и ислямски връзки в Иран. Той се срещна с длъжностни лица, които отговарят за връзките с европейските страни.
По време на срещата г-н Ахмед благодари на домакините за поканата и осъществените контакти между двете институции. Той подчерта значението на иранската култура и отбеляза ролята на традиционните научни и културни центрове като Исфахан, Тебриз, Шираз, Хемедан, Тус и др. в развитието на ислямската цивилизация. Тъй като те са дали на човечеството видни учени и литератори като Рагъб ел-Исфахани, Шемс Тебризи, Хафъз, Саади, Газали. Освен това г-н Ахмед информира домакините относно положението на мюсюлманите в България и им представи кратка презентация за дейността на Главно мюфтийство, наблягайки на образователните, културните и социалните дейности, които са в основата на доброто съжителство в обществото. Също така бяха обсъдени евентуални проекти в сферата на религиозната култура.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.