Проведе се състезание в рамките на целогодишния коран-курс за момичета в Кърджали 

Състезание между деца от девическия коран-курс в град Кърджали се проведе на 02.01.2016 година (събота) от 14:00 часа. Момичетата се състезаваха в няколко области, а именно - основни познания за исляма, сурите на намаз и наизустяване на сура „Ясин“. Журито по време на състезанието бе в състав Авни Тахир и Ердинч Хайрулла – имами на централната джамия в град Кърджали. Уважаемото жури бе затруднено в определянето на първенците, тъй като всички деца показаха завидни знания. В крайна сметка в челната тройка попаднаха три деца. На пърна място бе Кадер Хюсеийн, на второ - Фехиме Рамадан и на трето място - Нарбеаз Иляз. Районният мюфтия Бейхан Мехмед осигури подаръци за децата - таблети и книги за първо и второ място, а за третото място чанта за хадж.
Подаръците бяха връчени на отличилите се деца от Сибел Мехмед – ръководител на коран-курса.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.