Опровержение на Районно мюфтийство – Кърджали по повод изнесена недостоверна информация в сайта на „Родопи 24х7“

Относно: статия от сайта на „Родопи 24х7“ със заглавие „Скандал!“Мюфтията на Лютви Местан“организира тайно състезание за четене на Коран за момичета“

Във връзка с новината на „Родопи 24х7“касаеща целогодишния Коран курс за момичета в гр.Кърджали , дейността на Ислямската книжарница, дейността на районния мюфтия и ваизето към Районно мюфтийство-Кърджали Ви съобщаваме ,че тази статия е създадена с цел единствено да се урони авторитета на религиозната институция  и злепостави и изопачи дейността на религиозните ни служители. С цел да се опровергаят тези твърдения в новината искаме да Ви предоставим информация за дейността на районното мюфтийство .
Районният мюфтия на Кърджали г-н Бейхан Мехмед (а не Бейхан Мехмедов както се споменава  в статията)  изпълнява длъжността районен мюфтия на Кърджали от май 2011 година след като се проведе регионална мюсюлманска конференция с имамите от областта.  На тази конференция имаше и друг кандидат : г-н Фикри Сали , но имамите избраха г-н Бейхан Мехмед. В този контекст искаме да отбележим ,че Бейхан Мехмед е районен мюфтия на всички мюсюлмани в региона. По повод нападките срещу ваизето (проповедничката)  Сибел Мехмед  Ви съобщаваме,че тя е официално служител на Мюсюлманско изповедание от две години и половина. Преди това три години бе преподавател в Коран курс без да е получавала възнаграждение. Гордеем се с факта,че в Кърджали бе открита единствената Ислямска книжарница благодарение на съвместната ни дейност с Главно мюфтийство, за което голям принос има и госпожа Сибел Мехмед.  В Ислямската книжарница се продават издания на Главно мюфтийство , като приходите от продажбите се отчитат в Главно мюфтийство. По отношение на целогодишния Коран курс подчертаваме, че той се провежда от години и е отделен за момчета и момичета. Коран курса за момичета се ръководи от ваизето г-жа Сибел Мехмед, която като религиозен служител-ваизе има официално правата да провежда такъв курс. Районно мюфтийство Кърджали е официално подразделение на институцията Мюсюлманско изповедание, която ръководи религиозния живот на мюсюлманите в региона. В Коран  курса за момичета участват деца от различни етнически групи, не само от кв.Боровец както бе споменато в статията на сайта на „Родопи 24х7“. Ние не разделяме хората в зависимост от етническата им принадлежност, защото Исляма не е етническа, а е универсална религия. По отношение на състезанието подчертаваме, че състезанието не бе тайно и се проведе само между ученички в самия курс с цел поощряването им затова, че са научили за кратко време“ Сури „ от Корана и основни религиозни познания.  Плюс това състезанието бе отразено от някои местни медии, което също доказва, че не е било тайно. Във връзка с филма на ТВ „Ел Джезира „ искаме  да ви предоставим следната информация. Екип на Ал - Джезира ТВ   по време на петъчна  молитва  направи заснемане  на   Джума Намаз в гр. Кърджали. След намаза взеха  интервю от Районния  Мюфтия.  Повдигнатия  въпрос  беше за правата на мюсюлманите и религиозното им образование  по времето на комунизма и в наши дни.  “По времето на тоталитарния  режим в първите години  бяха  ограничени  религиозните права, а  в последствие  и  напълно забранени. Философията на комунизма  беше  атеизъм, поради което  не само мюсюлмани но и християните  бяха  угнетени.  А  в  нашето съвремие  под егидата на Главно Мюфтийство  се организира религиозния   живот  на мюсюлманите в България. Главно Мюфийство  заедно  с Българската Православна  църква настоява  за  обучаването на предмета религия  в Българските  училища” беше  неговия отговор. Като  основен проблем  в коментара се  посочва темата за  вакъфските имоти, за което се молят управляващите  за подкрепа.  За съжаление  някои хора търсещи  дивиденти  направиха  спекулации  с   коментара на районния ни мюфтия.
С уважения  Екипът на  Районно Мюфтийство - Кърджали


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.