Над 150 мюсюлмани участваха в еднодневен семинар в гр. Сърница

На 24.12.2015 гр. Сърница бе домакин на еднодневен образователен  семинар. Събитието е организирано по инициатива на месни мюсюлмани и любезното съдействие на   Районно мюфтийство Пазарджик. Темата на семинара бе – „Образът на ислямската религия между реалност и манипулация” с лектор  зам. главния мюфтия Бирали Мюмюн Бирали. Лекциите  бяха отворени за всички желаещи както от гр. Сърница така и околните места. Сред гостите  почетно място зае и районния мюфтия Абдулах Салих.
Основните акценти на темата бяха манипулативните коментари в медиите и тяхното влияние върху мюсюлманите и не мюсюлманите, до каква степен анализа на съвременните събития от неспециалисти може да изкриви образа на ислямската религия и настрои хората един срещу друг.  Така  например, се стига до спекулиране и грешно тълкуване на понятия като джихад. Друго нещо, на което се наблегна бе неправилното тълкуването на свещени текстове, когато те са извадени от своя контекст.  
Сред акцентите на семинара също намери рационален подход, който всеки мюсюлманин би приложил, за да достигне до целта на мюсюлманската религия на този свят – милост за световете. Подходът се състои в това вярващия  преди всичко да бъде ерудиран в знанието  и осъзнаващ религиозните богослужения, след което да ги практикува и чрез което да покаже милосърдие  (знание – богослужение – милост). И последно, но не на последно място бе обсъдена темата за дейния  мюсюлманин. Присъстващите на семинара се обединиха около темата, че делата на мюсюлманина са по-красноречиви от думите му.
Участниците изразиха своето удовлетворение и споделиха че биха приветствали и други подобни семинари.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.