Казва Пратеника (с.а.с): „Аллах е красив и обича красивото”

На 20.10.2014г. в галерия „Сердика” на Министерство на културата бе открита самостоятелна  изложба „Живопис” на Бирали Бирали- зам.главния мюфтия. Изложбата е под заглавие „Акценти” съдържаща 30 творби на автора.
Основните послания са свързани с ролята на изкуството в опознаване на другия и изграждане на мостове.В изложбата се съдържат универсални религиозни послания. Картините стават причина човек до се върне към основните позиции в отношението към своя Създател, себе си и околните.
„Аллах е красив и обича красивото” с това предание на Пратеника (с.а.с), Главния мюфтия приветства присъстващите, като подчерта мястото на красотата и естетиката в религията.
Сред гостите бяха  посланиците на Република Турция и Ирак, представители на дипломатическите мисии, членовете на НСРОБ, директора на дирекция „Вероизповедания” към МС, учени, хора на изкуството, общественици, представители на научни институции, обществени организации и др.
Изложбата ще бъде отворена за посетители до 31.10.2014г.