Хаджиите ни извършиха медински тур

След приключване на ритуалите в Мекка хаджиите се „преселиха” в Медина. Те ще останат в озарения град девет дни. По време престоя им в града на Аллаховия Пратеник поклонниците отсядат в хотел Нуск-ул-Медина, който се намира само на три минути разстояние от дома и джамията на Мухаммед (с.а.с.). Това дава възможност на хаджиите да оползотворят времето си с редовно извършване на ибадети в джамията, без да изпитват някаква трудност.
Хаджиите изпитват голяма радост и от програмата, която е изготвена от организационния екип на Главно мюфтийство, включващо лекции, общи ритуали и посещения на исторически и културни обекти.
Една от най-важните мероприятия в Медина е мединският тур. В рамките на този тур се посети джамията Джума, която е известна с факта, че Мухаммед (с.а.с.) изпълнил първия петъчен намаз на това място. След нея хаджиите отидоха до джамията Куба, която е първата джамия построена в Медина. Там изпълниха два рекята намаз, който се равнява на едно поклонение умре. Джамията Къблетейн (Двете къблета) бе третата посетена джамия. В нея Пейгамбера (с.а.с.) е изпълнил намаз, обръщайки се към две къблета – първо към Месджид-и Акса (в Йерусалим) и след това към Месджид-и Харам (в Мекка). След този намаз Кябе се превръща в къбле на мюсюлманите по целия свят.
Едно от най-вълнуващите посещения се осъществи в подножието на планината Ухуд, където се развила Ухудската битка и много видни мюсюлмани са паднали жертва (шехид). Там хаджиите се качиха точно на мястото, където се развила най-критичната битка, а именно хълмът Айнейн, известен като Хълмът на стрелците. На това стратегическо място, определено от Мухаммед (с.а.с.), зам.-главният мюфтия Ведат С. Ахмед изнесе кратка лекция за „Ухудската битка”.
Посетено бе и мястото, където се случва битката при Хендек. Това място е известно още като Себа Месаджид (Седемте джамии). До преди време там са съществували седем джамии, а днес на тяхното място е построена по-голямата джамия Фетх. На върха на хълма все още се виждат останките от османските военни постройки, които са служели за защита на Медина.
Накрая хаджиите посетиха Комплекса за отпечатване на Коран-и Керим, където годишно се печатат около 10 милиона екземпляра с преводи на над 60 езика.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.