Ученици от шуменското духовно училище посетиха мюсюлмански храмове в града

Учителят Джелил Джелил и учениците от IX клас при СОДУ „Нювваб” – Шумен посетиха трите джамии в града – образци на ислямската архитектура -  джамията „Хаджи Ахмед” , „Ръфат Паша” и „Шериф Халил Паша”. Обиколката на мюсюлманските храмове се осъществи на 28.10.2015 година. По време на посещенията в джамиите учениците бяха запознати най-подробно и вещо от господин Джелил Джелил със съкралните места в пространството на средновековните храмове: михраб, минбер, кюрсю и други. Изнесените разяснения относно вътрешната архитектура и орнаментика на храмовете бяха в полза на учениците, за да могат те стриктно да поддържат нужната хигиена и редовно да спазват каноните на ислямската религия.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.