Вече са известни резултатите от конкурса „Джамията в моя живот”

По повод на „Седмицата на джамиите“ бе обявен конкурс за написване на есе, стихотворение и за рисунка на тема „Джамията в моя живот“. Участниците трябваше да представят своите творби в срок до 07.09.2015 година.
За конкурса бяха изпратени общо 70 рисунки, 15 есета и стихотворения от цялата страна.
За оценяване на творбите бе сформирано жури в два състава – за есета и стихотворения и за рисунка. Представителите на журито за рисунките бяха Салих Пържанов, Еджевит Якъбов и Емрах Бекиров. Литературните творби пък бяха оценявани от жури в състав Ахмед Хасанов, Бахри Изет и Мюзейем Исмаил.
Творбите бяха разделени в три възрастови групи - 6-13 години, 14-18 години, 19-25 години.
Ето и самите резултати от надпреварата:
Категория „Рисунки“
Възрастова група 6 – 13-годишна възраст
Първото място е за  Виктор Йончев от град Исперих, на 13 години.  На второ място беше отличена рисунката на Фатима Муса от град София, на 8 години. Третото място беше заето от Фатме Мустафа от село Грашево, на 12 години.

Възрастова група 14 - 18-годишна възраст
В тази възрастова група бяха отличени общо 3 рисунки, сред които журито определи първо място за  Савина от село Цирка, на 16 години, второ място за Сайде Вакльова от село Краище, на 14 години, а третото – за Стефани Кисимова – град Ихтиман, на 15 години.
Категорията „Есе и стихотворение“
Възрастова група 6 – 13-годишна възраст
На първо място беше отличена творбата на Фатиме Авушина  - село Рибново, на второ място беше произведението на Синем Сюлейман от село Звездел, а на трето място -  Сайде Доспатска – село Грашево.
Възрастова група 14 – 18-годишна възраст
На първо място беше номинирано произведението на Исмие Исмаилова – град Самоков, на второ – на Фатма Гюлли – село Рибново и на трето – на Салихе Кьосова – село Юруково.
В последната възрастова група, от 18 до 25-годишна възраст, победителите са съответно: на първо място Айше Геройска от село Юруково, на второ място – Емине Геройска от село Юруково и на трето място - Хатидже Газинова от село Юруково.

Победителите в различните категории и възрастови групи ще получат парични награди - в размер на 150 лева за първо място, 100 лева за второ място и 50 лева за трето място.

Предвидени са и поощрителни награди, всяка на стойност от 40 лева. С такива ще бъдат отличени творбите на Алекс Сотиров от град Ихтиман, на 9 години, Емине Каймаканска  от село Грашево, на 12 години, Ханифе Кьосова от село Краище, на 13 години, Ахмед Емилов от град Ихтиман, на 12 години, Амина Али от село Краище, на 9 години, Юзге от село Звездел, на 7 години и Дениз Ангелов от село Световрачене, на 19 години.


 Рисунка в категория 6 - 13-годишна възраст:


Рисунка в категория 14 -18-годишна възраст:


Есе в категория 6 - 13-годишна възраст:
1.Фатиме Авушина
2.Синем Сюлейман
3.Сайда Доспатска


Есе в категория 14 - 18-годишна възраст:
1.Исмие Исмаилова
2.Фатме Гюлли
3.Салихе Кьосова


Есе в категория 19 - 25-годишна възраст:
1.Айше Геройска
2.Емине Геройска
3.Хатидже Газинова


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.