Най-добратазащита начовека

... И благовествай търпеливите, които, щом беда ги сполети, казват: “Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.” (ел-Бакара, 155-156)

Много често виждаме по колите на млади мъже талисмани с надписи с името на Аллах и Неговия Пратеник Мухаммед /с.а.с./, айети от Свещения Коран, молитви дуа и клетвните слова. Някои от мюсюлманите отиват при тези, които разчитат арабския текст да ги помолят да напишат някоя дуа или да препишат някой айет от Корана, за да ги носят като муска със себе си.
Всички тези неща уж са призвани да защитават вкъщи, на път, а, други са универсални - за постигане на благополучие в живота. Допринасят ли някаква полза тези «предпазни» неща на мюсюлманите и ако допринасят, какво именно?
За съжаление мнозина мюсюлмани днес не съблюдават ислямските практики, т.е. не кланят намаз, не спазват оруч през рамазана, не съблюдават
роднинските връзки, не се хранят с позволени от религията храни и т.н. Същевременно обаче за да се защитят от негативните неща, от беди, опасности и злини, търсят близостта на Аллах, Неговата милост.
Та нали е много по-лесно веднъж в годината да се отиде до джамията и да се остави там някаква милостиня и в замяна да се получи дуа, с която всичките прегрешения ще се заличат и проблемите ще свършат. Или пък като окачат талисманите в колите си, ще се предпазят от пътно-транспортни произшествия или пък като ги вземат със себе си на изпит ще изкарат добра бележка. Както много пъти сме изтъквали, Аллах е Всезнаещ, Всемогъщ и Милостив, поради което ние стопроцентово можем да бъдем уверени, че Той ни вижда, чува и винаги и във всичко може да ни помогне! В 186-и айет на сура Бакара на Корана е повелено: «И когато Моите раби те питат за Мен - Аз съм наблизо, откликвам на зова на зовящия, когато Ме позоват. Нека и те Ми откликнат, и нека вярват в Мен, за да се напътят!»
Как ние можем да получим Неговата помощ и милост? Можем ли ние да се ограничим само с окачване на талисмани и муски по себе си?
Какво можем да направим ние повече и по-добре за себе си, за своето семейство?
Най-простото и ефективно средство за хората това е да изречем вълшебната формула «Бисмилляхиррахман иррахим!» И при ежедневната си работа - приготвяне на храната, при хранене, при влизане и излизане от къщи, при започване на някаква работа, четене, качване в колата, потегляне и т.н. Тогава за своите обикновени дела човек получава възнаграждение в този и в бъдещия си живот. Това е най-лесния начин да заслужите благоволението на Всевишния.
Друг начин за получаване на Аллаховата милост и Неговото възнаграждение е да се храним с позволени храни. Нека да напомним тук, че употребата на алкохол, цигари, свинско, мърша, откраднати храни или закупени с нечестно спечелени пари и др. са забранени. Ние обаче не бива да забравяме за едни други тънкости в живота. В наше време по магазините може да се намерят доста хелял продукти.. Често мюсюлманите не обръщат внимание на сладкарските продукции и не гледат съдържанието на етикета, независимо, че там се срещат желатини, алкохолни и животински компоненти.
За човек, който желае неговите молби и желания да бъдат приети от Всевишния - е важно да се облича по позволения начин, да се грижи за външната и вътрешната си чистота и от химическа гледна точка да не съдържа забранени «харам» вещества.
Следващото важно условие за постигане на Аллаховите блага на двата свята представлява изпълнението на намазите, което е първото задължение на всеки мюсюлманин през целия му живот.
По думите на Джабир, достигнали до нас, Аллаховия Пратеник /с.а.с./ е повелил: «Петкратната молитва е подобна на пълноводна река, която тече пред вратите на всеки от нас и можете да се къпете в нея по пет пъти на ден». /Муслим/.
Някои мюсюлмани твърдят, че нямат възможност да кланят намаз като се оправдават с липса на време - много работа, учене, грижи и умора, поради което те не могат да заделят по 10 минути на всеки намаз, а за телевизора и за компютъра намират време. Други пък се оплакват, че здравето им не позволява или че не могат да запомнят сурите от Корана, макар че научно е
доказано, че четенето на Корана и изпълнението на намазите укрепват паметта.
А колко приятели и познати и другари имат практикуващите мюсюлмани у нас? Ние все по-рядко се срещаме едни с други, все по-рядко се обръщаме за съвети и помощи. Струва си да пожелаете и да се обърнете пряко към своя Аллах, да заявите своето намерение за това, и тогава ще почувствате щастие, душевна лекота, сладост от изпълнението на намазите. И ще ви се иска с пълно гърло да извикате колко здравословни и радостно е да се кланят намазите и всеки от нас да се научи на това... Тогава и време ще се намери в плътния работен график и възможност за кратко прекъсване на работата.
Изпълнявайки намазите си човек защитава себе си, своето семейство от всякакви злини /от хора, от джинове, шейтани/, неприятности, беди и опасности и по волята на Аллах може да получи големи награди за тези свои дела. Завършвайки тези наши размишления ще напомним, че слава на Аллах, че има такива месеци през които можем многократно да увеличим своето благосъстояние, да укрепим здравето си и да заздравим роднинските си връзки и други наши дела. Става въпрос за месеците реджеб, шабан и рамазан и свързания с хадж месец.
Много е важно предварително морално да се настроим за посрещане на месец рамазан. Макар че някои хора отново ще намерят оправдания за себе си, за да не изпълняват своите задължения - нямат време, страх, че нямат да могат да устоят на това изпитание и т.н.
Естествено можем да окачваме в колите си и вкъщи мюсюлмански талисмани, но единствено с цел да ни напомнят за Аллах и да се обръщаме
към Него. Така че кой талисман е по-добър от разбирането за Всевишния Аллах по всяко време, навсякъде и при всички позволени случаи? Аллах Теаля в Корана ни повелява: «Зовете Ме!» и Аз ще ви откликна!»
(Мюмин, 60)


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.