Главно мюфтийство представи своите годишни доклади пред ОССЕ

Главно мюфтийство  представи своите годишни доклади на редовната годишна конференция пред Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Д-р Сефер Хасанов, преподавател във Висшия ислямски институт (ВИИ) и официален представител на Главно мюфтийство за тазгодишната конференция на ОССЕ участва в 12-та, 13-та, 14-та и 15-та работни сесии провели се между 29-ти и 30-ти септември т.г. във  Варшава, Полша.

Доклади бяха представяни на сесиите  „Борбата срещу престъпленията от ненавист и осигуряване на ефективна защита срещу дискриминация” и „Толерантност и недискриминация-II”  включващи становища относно борбата с расизма, ксенофобията, и нетолерантността и дискриманацията срещу мюсюлманите, както и свободата на мисълта, съзнанието и религията или вярата.

С проблемите на българските мюсюлмани, като фактът, че представителите на местната власт предприемат агресивни мерки за това джамии да бъдат превръщани в музеии или галерии. Недостатъчната възможност за консомиране на правото на свобода на убежденията. Наложените рестрикции и административни пречки пред възможността свободно да се изповядва съответната религия бяха запознати неправителствени организации като Организираната от Европейската мюсюлманска инициатива за социално сближаване (IMESCO). 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.