Главният мюфтия в Европейската комисия: Езикът на омразата в епохата на интернет е трудно преодолим

„Езикът на омразата в епохата на интернет е трудно преодолим. Често свободата на словото, която е от ценностите на нашата европейска демокрация се слива с езика на омразата и това трудно може да бъде контролирано. Освен добри закони и тяхното ефективно прилагане, необходимо е добро и по-толерантно възпитание и образование на подрастващите“, каза главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи на колоквиум в Европейската комисия (ЕК).

На 1-2 октомври Европейската комисия проведе първата среща – колоквиум за фундаменталните права  и борбата с aнтисемитизма и антимюсюлманската омраза в Европа в двореца „Егмонт” в Брюксел. Колоквиумът бе по инициатива на първия заместник-председател на Европейската комисия  Франс Тимерманс и Комисаря по правосъдие Вера Юрова. На конференцията взеха участие министри, академици, общественици, религиозни лидери, представители на европейските институции и международни организации. Там бяха обсъдени проблемите с толерантонстта и омразата срещу евреи и мюсюлмани и начините за справяне с тях.

Главният мюфтия изрази безпокойството си от нарастващия брой на случаите на нетолерантно отношение към мюсюлманите, както и от езика на омразата, който се използва дори от трибуните на Народното събрание в България. 

„Ужасните събития в Париж и Копенхаген в началото на годината показаха, че е необходимо да се предприемат незабавни мерки в тази насока. Във тези кризисни времена капацитетът на толерантност на обществото ни се подлага на изпитание. Различието не бива да бъде възприемано като заплаха. Наша обща отговорност е да създаваме среда за съвместен живот“, каза Франс Тимерманст в своето изказване.

Тимерманс увери участниците, че специален екип ще работи по въпросите за антисемитизма и ислямофобията, както и че ще бъдат назначени специални координатори за всеки от въпросите, които ще докладват лично на зместник-председателя на ЕК.

„Изследванията показват, че през последните 12 месеца всеки пети от религиозните малцинства в Европейския съюз твърди, че е бил обект на дискриминация или тормоз на религиозна основа. Това е неприемливо. Призовавам страните-членки стриктно да прилагат европейските закони и да предприемат мерки срещу расистките и ксенофобски изказвания от омраза и престъпленията от омраза. Езикът на омразата няма място в нашето общество, дори и в кибер пространството. Ще работя усилено с правителствата, Европейските институции, частните компании, включително и с ИТ компании, за да противостоя на интернет словото на омразата“,  обяви Вера Юрова в своето изказване.

Комисар Тимерманс увери участвищите в колоквиума, че Европейската комисията се ангажира с назначаването на двама координатори, които ще отговарят за антисемитизма и ислямофобията и че лично той ще бъде ангажиран със случаите на нетолерантност и ще следи статистическите данни за жалбите.

По време на колоквиума участниците споделиха своя опит и идеи, както и дадоха препоръки на Европейските институции и своите правителства за справяне с антисемитизма и ислямофобията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.