Заза Вашакмазде: ,,Само когато се опознаем бихме могли да избегнем конфликтите”

Сред проведените срещи в рамките на официалното си посещение в България, председателят на Държавната агенция за религиозните въпроси на Грузия се срещна с членове на националния съвет по религиозните въпроси в България.
Домакин на срещата бе Дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет. Грузинският гост Заза Вашакмадзе представи работата на агенцията и натрупания опит в сферата на междурелигиозния диалог и съвместното съжителство на различните религии и етноси на територията на Грузия.
"Само когато се опознаем бихме могли да избегнем конфликтите.” – добави Вашакмадзе.
През последните четири години държавата Грузия е възстановила на мюсюлманската общност в страната около 70 храма, които са отворени за богослужение. Също така, с подкрепа на правителството е основано медресе за изучаване на ислямски науки. Държавната агенция за религиозните въпроси отговаря за информационни, консултантски, изследователски и образователни дейности.
Ислямът е втората по брой последователи религия в съвременна Грузия. След последното преброяване на населението от 2002 година изповядващите ислямска религия наброяват 9.9% от общото население на страната.
Заместник-главният мюфтия на България Бирали Мюмюн сподели опита на мюсюлманите в България по време на свещения месец Рамазан - как всички заедно споделят ифтара, станал традиция в много населени места, независимо от религия и етнос.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.