През месец рамазан храната на съседа е по вкусна

След горещия юлски ден, жителите на гр.Славяново, обл.Плевен се събраха на общ ифтар.
Една позабравена традиция намира своето съживяване и значение в обществения живот на хората.
Гости на събитието бяха районния мюфтия на Плевен хаджи Ниджатин Неджипов, народния представител Митхат Метин, гостуващия имам от Република Турция Али Ходжа  и видни общественици.
Преди ифтара бе организирана културно-религиозна програма водена от зам.главния мюфтия Бирали Бирали в партньорство с г-н Ахмед Хасан – преподавател във ВИИ-гр.София.
Гост имамът за рамазана, сподели своите вълнения и чувства от отдадената му възможност да посети и служи на мюсюлманите в този район. Заедно с това сподели своята тревога от отдалечаването на хората от джамиите.
В непринудения  диалог с хората се осети остатъкът от атеизма от времето на тоталитарния строй и въпреки това хората изказаха своята готовност да се учат на вярата и религията си.
„Спомням си как по време на рамазана всеки приготвяше една и съща храна и раздаваше на своите съседи, през месец рамазан храната на съседа е по вкусна„ сподели плевенския районен мюфтия.
Присъстващите проявиха желание да продължат  тези общи вечери, тъй като всеки един усещаше самотата и липсата на близките си заминали на гурбет в чужбина.
Местното  население изказаха своята благодарност към Главно мюфтийство и към всеки, който е спомогнал да се организира и осъществи този ифтар.
С пожелание за нови срещи и Аллах да приеме добрите ни дела и опрости греховете.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.