Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и главният секретар на Мюсюлманското изповедание Джелал Фаик се срещнаха с депутата от Републиканската народна партия (CHP) в Република Турция и член на Съвета на Европа Юнус Емре.

Депутатът е в България като част от международните наблюдатели на изборите за Народно събрание и Европейки парламент.

По време на разговорите в Главното мюфтийство д-р Мустафа Хаджи запозна Юнус Емре с дейността на институцията, представи инициативите, които Мюсюлманското изповедание подкрепя и разказа за живота, традициите и бита на вярващите в България.

След срещата главният мюфтия проведе видеоконферентен разговор и с председателя на CHP Йозгюр Йозел.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.