Преподаватели в Коран курсовете, имами и районни мюфтии от Централна и Северна България участваха в семинар, посветен на обучението на децата. Срещата се проведе във Велико Търново и събра 25 души, посветени на религиозното образование от областите Монтана, Плевен и Велико Търново.

Районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев приветства участниците като домакин на събитието. Той подчерта, че летните Коран курсовете предоставят голямата възможност да пренесем светлината на Свещената книга в сърцата и умовете на децата и младежите. 

"Вярвам, че с подкрепата на всички преподаватели ще изиграем важна роля в духовното израстване на идните поколения", заяви Нутфи Нутфиев.

Приветствие към присъстващите отправи и районният мюфтия на Монтана Неджати Али, който изрази надежда, че чрез Коран курсовете ще бъде създадена духовна връзка между вярващите.

Лектори на семинара бяха експертите от отдел "Иршад" на Мюсюлманското изповедание Бахри Иззет и Ахмед Хайролла, както и ваизът от Районно мюфтийство - Пловдив Екрем Ходжа.

По време на семинара бяха представени различни методи и техники за преподаване на Корана на деца и младежи. Беше отделено и специално внимание на практическите занимания и интерактивните подходи. 

Водещите на семинара предложиха ценни съвети и насоки за ефективно преподаване и мотивиране на учениците. Преподавателите от своя страна имаха възможност да обменят опит и да споделят добри практики.

Всички присъстващи изразиха своята удовлетвореност от проведените занятия и изразиха надежда за бъдещи подобни инициативи, които да укрепват и развиват образователните програми в подкрепа на мюсюлманската общност.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.