Онлайн семинар на тема "Ислямското образование в Европа" беше организиран от Виенския университет. 

По покана на Института по образователни науки, който е част от него, началникът на отдел „Външни отношения“ в Главното мюфтийство Хайри Емин изнесе лекция пред студентите за основите на религиозното и ислямското образование в България, запозна ги с живота на мюсюлманската общност у нас, както и с историята и дейността на Мюсюлманското изповедание.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.