Семинари за ролята на жените в Исляма и личността на младия мюсюлманин бяха организирани от Районно мюфтийство - Варна.

Лектор на срещите във Варна и с. Медовец, общ. Дългопол беше ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали.

Близо 50 жени се събраха в с. Медовец, за да участват в събитието, посветено на ролята на майката във възпитанието на идното поколение и религиозния аспект на грижата и наставляването на децата.

Лекцията в "Азизие джамия" във Варна привлече вниманието на 70 студенти и младежи, които получиха отговор на въпроси, свързани с изграждането на личността на младите мюсюлмани и предизвикателствата на съвременния свят.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.