40 преподаватели по Религия-Ислям в общинските и държавни училища участваха в семинар на Главното мюфтийство, който се проведе в Сърница.

Основната му цел беше обмяната на опит и добри практики, а за срещата пристигнаха учители от цялата страна, като преобладаваха тези от областите Пазарджик, Благоевград и Плевен.

Лектори на семинара бяха историкът и изследовател на образованието на жените, религиозните и етнически общности у нас проф. Жоржета Назърска, преподавателят по теология д-р Светла Шапкалова, членът на Висшия мюсюлмански съвет Мухаммед Камбер, ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали, районният мюфтия на Пазарджик Салих Халил, преподавателят по Религия-Ислям в Сърница Ахмед Харун, ръководителката на Коран курс в Рибново Фикрийе Гурдал. 

Сред гостите беше и районният мюфтия на Плевен Мурад Бошнак, който има значим принос за преподаването на Религия-Ислям и адаптирането на учебниците по предмета.

Гостите и лекторите бяха приветствани от зам. главния мюфтия Ахмед Хасанов. В изказването си той постави акцент върху процеса по преподаване на Религия-Ислям, ролята му за изграждането на ценностна система в подрастващите, както и върху необходимостта от подобни срещи, които да мотивират учителите.

Програмата включваше теми като работата с регионалните подразделения на Министерството на образованието, съвременните методи и тенденции при преподаването на дисциплината, разликата при обучението в годишните Коран курсовете и предмета Религия - Ислям. Преподавателите обмениха опит и обсъдиха кои са добрите примери в учебниците, както и какви извънкласни дейности могат да бъдат организирани за повишаването на мотивацията на учениците.

По време на семинара в Сърница беше отчетено, че предметът Религия-Ислям е изучаван от 3200 ученици в 26 училища в страната. Преподавателят с най-дълъг стаж в преподаването на дисциплината Сабит Гуджов беше удостоен с почетен плакет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.