Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи участва в заседание с имамите от Районно мюфтийство - София и районния мюфтия Бейхан Мехмед. 

По време на срещата той разясни правилата за категоризация на имамите и предстоящите изпити, които са част от нея.

Д-р Мустафа Хаджи подчерта, че новите изисквания целят да мотивират имамите, както и че категоризацията е закъсняла и е трябвало да бъде извършена много по-рано.

"Въпреки предизвикателствата на нашето съвремие, ние се стараем да живеем така, както ни учи Ислямът. Усилията, които всеки имам полага, за да помогне на вярващите да надградят своите познания, са изключително важни в това отношение. По тази причина те трябва да бъдат мотивирани", заяви на свой ред районният мюфтия Бейхан Мехмед.

По време на срещата бяха представени критериите, които ще бъдат определящи при извършването на категоризацията, сроковете за подаване на молби за явяване на изпит, както и регламентът за проверка на знанията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.