Представители на Мюсюлманското изповедание започнаха поредица от срещи, на които да бъдат разяснени новите правила за категоризация на имамите. Първите бяха проведени в рамките на месечните заседания с имамите от Районно мюфтийство - Разград и Районно мюфтийство - Шумен. 

Участие в срещите взеха зам. главният мюфтия Бейхан Мехмед, експертът от отдел "Иршад" Ахмед Хайрулла и районните мюфтии Мехмед Аля и Месут Мехмедов.

Бейхан Мехмед говори пред имамите в Шумен и Разград за новите хоризонти пред Мюсюлманското изповедание и дейностите, които институцията осъществява към момента. Той направи и анализ на приключилите социални кампании. 

Зам. главният мюфтия разясни, че категоризацията на имамите ще даде възможност за тяхното развитие, а те от своя страна приветстваха идеята на институцията, която следва да засили тяхната активност и да доведе до увеличаване на заплатите и хонорарите им. 

Бейхан Мехмед разказа също така за едноседмичното обучение в Истанбул, на което ръководството на Мюсюлманското изповедание и районните мюфтии усвоиха знания, свързани с говоренето пред публика, различните видове комуникация и изграждането на медийна култура.

Част от програмата в Разград беше и лекцията "Духовното здраве на имамите", изнесена от ръководителя на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.