"Мястото на имама в обществото" беше тема на семинар в Търговище.

В обучението, което се проведе в културния център "Докумер", се включиха 38 имами от Районното мюфтийство. Техен лектор беше ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали.

В рамките на програмата участниците се запознаха с различни методи за намиране на правилен подход към хора, търсещи решение за своите проблеми чрез имамите и техните познания.

Семинарът е част от поредица от обучения, които се провеждат в различните Районни мюфтийства.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.