Семинар, който е част от инициативата "Активният имам", се проведе в Търговище. В него взеха участие 50 имами от 10 Районни мюфтийства.

Сред гостите и обучителите в различните панели бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, зам. главният мюфтия Ахмед Хасанов, районните мюфтии на Търговище, Велико Търново, Разград, Силистра и Варна - Ариф Мехмед, Нутфи Нутфиев, Мехмед Аля, Мюддесир Мехмед и Исмаил Ахмедов, експертът от отдел "Иршад" на Главното мюфтийство Бахри Иззет, наместник районния мюфтия на Попово Назиф Расимов, ваизът от Районно мюфтийство - Бургас Сунай Рамадан. 

През тази година темата на "Активният имам" е ролята на семейството в модернизиращия се свят. 

На нея посвети своето изказване и главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

"Необходимо е всеки от нас да обърне внимание на семейството си и заедно с това обясни на вярващите, че то е сред основните ценности в обществото ни", заяви главният мюфтия пред имамите.

Той подчерта, че религиозният брак (никях) играе важна роля при отстояването на религиозната идентичност и запазването на традициите.

Сред темите на семинара бяха също така ролята на семейството при изграждането на хората като личности, както и развитието на технологиите и тяхното място в живота ни.

В края на обучението бяха връчени благодарствени плакети.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.