Семинар, посветен на духовното здраве на имамите и заседание с имами от Районно мюфтийство - Кърджали бяха организирани в областния град.

Специални гости на срещите бяха зам. главният мюфтия Бейхан Мехмед и ръководителят на Центъра за духовно наставление и консултации към Главното мюфтийство Бирали Бирали.

Заедно с районния мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди и имамите от областта те обсъдиха резултатите от Летните Коран курсове, Курса за имами в Момчилград, кампанията в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците" и кампанията за абонамент за сп. "Мюсюлмани" за 2024 г.

След семинара и заседанието се проведе и среща с дипломати от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.