47 ученици от Коран курсовете в с. Рибново, обл. Благоевград бяха възнаградени за своето усърдие с екскурзия до исторически забележителности в Турция. Те посетиха Коня, Истанбул, Анкара, Бурса и Муданя.  

По време на пътуването децата бяха придружени от зам. главния мюфтия Бейхан Мехмед, техния преподавател Фатме Кьойбашиева и експертът от отдел "Хадж и Умре" в Главното мюфтийство Джемал Иса.

"Учениците в Коран курсовете в Рибново са сред най-активните. В селото целогодишно се обучават вярващи на възраст от 4 до 74 години. Важна роля за това имат и техните преподаватели, които организират различни дейности, за да мотивират своите ученици", заяви зам. главният мюфтия Бейхан Мехмед.

"Преди три месеца получих предложение от човек, който искаше да възнагради част от учениците като покрие част от екскурзията. Децата, които посещават Коран курса ни, са над 100. До Турция пътуваха тези, които редовно посещаваха Коран курсовете и спазваха отлична дисциплина. Заедно постигахме и целите, които си бяхме поставили - препрочитане на целия Коран, наизустяване на повече Сури, разглеждане на различни теми от книгата "Любимата ми религия" и кланяне на Намаз", обясни преподавателят в Коран курсовете в с. Рибново Фатме Кьойбашиева. Тя благодари на децата за активността, а на дарителите и Главното мюфтийство - за подкрепата.

Преподавателят изрази надежда, че с положените усилия участниците в Коран курсовете ще се доближат още повече до Аллах и ще спечелят задоволството Му.

Коня беше първото място, което посети групата от с. Рибново. Децата и техните ръководители имаха възможност да разгледат част знаковите джамии, тюрбето на поета и философ Джеляледдин Руми - Мевляна, както и да летят с балон.

В Анкара те бяха посрещнати от един от имамите в града - Мустафа Йозджан, който им показа част от джамиите и забележителностите в турската столица.

Екскурзията продължи към Бурса, където гостите получиха подаръци от кмета на община Кестел и разгледаха крайбрежия град Муданя.

Последният ден от програмата беше отреден за посещение в Истанбул.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.