420 хиляди лв. са събрани до момента за ремонта на новата сграда на Висшия ислямски институт. Резултатът от Националната кампания, която беше обявена в края на юли 2023 г., беше представен по време на заседанието на Висшия мюсюлмански съвет на 20 септември 2023 г.

Средствата, постъпили до настоящия момент, са от близо 10 Районни мюфтийства. Най-значителната част от сумата или над 122 хил. лв. са набрани чрез Районно мюфтийство - София.

На заседанието беше отчетено, че освен с финансови средства, вярващите са помогнали за изграждането на новия облик на сградата и чрез полагане на доброволен труд, който се изразява в почистване и ремонтни дейности.

Националната кампания ще продължи до набирането на всички необходими средства за ремонта и преустройството на сградата.

60 нови ученици са решили да продължат своето средно образование в Духовните училища в Шумен, Русе и Момчилград през новата 2023/2024 учебна година.

По време на заседанието членовете на Висшия мюсюлмански съвет подчертаха необходимостта от по-добра комуникация между различните структури на Мюсюлманското изповедание и Духовните училища. Според тях това ще доведе и до по-добро взаимодействие между учениците и структурите на институцията.

С тази цел районните мюфтии ще посещават по-често учебните заведения, за да се срещат и разговарят с техните възпитаници.

Директорите на Духовните училища от своя страна отбелязаха, че по отношение на материалната база са постигнати нови успехи. На Първия учебен ден в Русе учениците бяха посрещнати в реставрираната сграда на Духовното училище в града, която е паметник на културата. Следващият етап ще бъде изграждането на нов пансион.

С подкрепата на частен дарител в духовно училище "Нювваб" - гр. Шумен са изградени пространства за четене на открито и отдих, както и нова ограда.

По отношение на летните Коран курсове на заседанието беше докладвано, че те са проведени в 491 населени места. В обученията са участвали близо 10000 ученици, разпределени в 710 групи.

Членовете на ВМС се обединиха около идеята, че е необходимо повишаване на нивото и качеството на преподаването. 

Затова е необходимо подготовката на преподавателите в летните Коран курсове да започне още през януари с обучения, които ще подобрят педагогическата и методическата им подготовка.

По време на заседанието на Висшия мюсюлмански съвет бяха обсъдени и въпроси свързани със стопанисването на вакъфските имоти, издаването на сертификат "Хелял" и актуализирането на ръководствата на мюсюлманските настоятелства.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.