Мюсюлманското изповедание одобри 43 нови молби за подкрепа на сираци на последното заседание на Комисията по социални дейности. 

С тях броят на децата до 16-годишна възраст, които са загубили родител и получават подкрепа от институцията, достигна 572.

Сираците получават от Мюсюлманското изповедание 840 лв. годишна помощ, която се изплаща на тримесечие. Това се случва благодарение на фонда, за който набираме средства чрез националната кампания "Седмица на сираците". По традиция инициативата се провежда през месец ноември. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.