Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи взе участие в първата конференция на Световната мюсюлманска лига, която се проведе в Лондон в периода 11-13.03.2023 г. 

Форумът събра мюсюлмански лидери от Европа и Великобритания, от над 35 държави, за дискусия, сътрудничество и разяснения на "Хартата на Мекка".

Документът, подписан от над 1200 главни мюфтии и лидери на различни международни организации, е исторически в световен мащаб и изключителен за мюсюлманската общност.

"Декларацията на Мека“, както е известна още "Хартата на Мека" , е утвърдена на 28.05.2019 г. в Саудитска Арабия по инициатива на Световната мюсюлманска лига. Тя съдържа принципи и цели за борба с екстремизма, езика на омразата и насилието; подкрепя религиозното и културното многообразие; правата и ролята на жените.

По време на срещите в Лондон главният мюфтия се позова на първия принцип, заложен в Хартата, който гласи, че всички хора, независимо от различните им етноси, раси и националности, са равни пред Всевишния. Овластяването и зачитането правата на жените също беше сред темите на конференцията.

В кулминацията ѝ, а именно гала вечерята в Раундхаус, д-р Мустафа Хаджи отслужи Вечерния намаз, като на сафовете зад него се наредиха всички мюсюлмански лидери от Европа и Великобритания, както и гостите на събитието.

В рамките на визитата си в Лондон д-р Мустафа Хаджи проведе лична среща с главния секретар на Световната мюсюлманска лига – Н. Пр. д-р Мухаммад Ал-Иса. Главният мюфтия разказа за проблемите, успехите и трудностите, с които се сблъсква мюсюлманската общност в България. 

Д-р Мустафа Хаджи посети и аташето по социални въпроси към ДИЯНЕТА на Република Турция в Лондон – Енсари Йентюрк. В хода на разговорите беше обсъдена възможността български студенти и ученици да посещават Лондон по време на летните си ваканции, за да научат или подобрят знанията си по английски език.

Сред местата, които посети главният мюфтия беше и джамията "Азизие" в Лондон, където изказа благодарности към Джамийското настоятелство, затова че отваря вратите на джамията за мюсюлманите от България на най-големите ни празници като Рамазан и Курбан Байрам.

Благодарение на интензивната работа на координатора на Мюсюлманското изповедание в Европа Мустафа Избищали беше организирана и среща на главния мюфтия с наши сънародници, на която бяха взети важни решения за развитието на религията ни и в полза на нашите братята и сестри, във Великобритания и в частност в Лондон. 

На срещата присъстваха над 100 вярващи от България и беше сформирана 9-членна работна група с представители от различни краища на родината ни. Тя ще подготви необходимата документация за създаване на Сдружение на мюсюлманите в Лондон.

„Това е първата крачка, която българската мюсюлманска общност в Лондон следва да извърви, за да не загуби идентичността, ценностната си система, морала и етиката на мюсюлманина от България. Независимо кой къде по света се намира и независимо от трудностите като липсата на време, разстоянието и ангажираността, българските мюсюлмани трябва да бъдат заедно. Единствено тогава несправедливостта, предизвикателствата на променящия се свят и изчезващите ценности ще могат да бъдат преодолени. Институцията ни - Мюсюлманското изповедание винаги е била зад достойните мюсюлмани и е работила в тяхна полза. Тя съществува повече от 100 години и ще съществува винаги, благодарение на това че е изградена от общност. Всяко разединение е в ущърб на мюсюлманите и нормите, заложени в Свещения Коран-и Керим“, заяви главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.