Близо 130 деца от 4 до 7 клас участваха в семинари под надслов "Да опознаем нашата прекрасна религия". Срещите и занятията с децата бяха организирани от отдел "Иршад" на Мюсюлманското изповедание съвместно с Районните мюфтийства в Благоевград, Смолян и Стара Загора. 

В рамките на инициативата бяха проведени общо 4 семинара. Те се състояха в Рудозем, с. Крън, с. Дебрен и с. Краище.

5-дневната програма на децата включваше часове по Сиер (житието на пратеника Мухаммед (с.а.с.), Ахляк (добрите обноски, на които ни учи религията), Акаид (убежденията ни), Фъкх (основни религиозни постановления и норми), както и спортни занимания. 

Сред лекторите бяха районните мюфтии на Благоевград, Смолян и Стара Загора - Осман Кутрев, Неджми Дъбов и Сейхан Мехмед, наместник районния мюфтия на Девин Изет Джалев и имамите на селата Средногорци, Дунавци и Габарево - Хайри Маджарски, Айхан Топал и Хасан Хасан.

В края на семинарите децата получиха за подарък от Главното мюфтийство книгата "Нашите архитектурни паметници".


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.