Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи посети с. Късак, общ. Доспат и изнесе лекция, свързана с актуалните проблеми на обществото и техните решения от гледна точка на Исляма. 

Главният мюфтия говори пред вярващите за едни от най-важните ценности в Исляма - човешкото достойнство и морала. От с. Късак д-р Мустафа Хаджи призова мюсюлманската общност винаги да бъде модел за подражание в обществото.

На срещата в джамията в селото присъства и районният мюфтия на Смолян Неджми Дъбов.

Той благодари на главния мюфтия, затова че е приел поканата за участие в лекцията, организирана от Районния мюсюлмански съвет. 

Неджми Дъбов подчерта, че 20 лектори изнасят лекции в 10 населени места в област Смолян.

Зимните срещи в този формат започнаха в началото на декември 2022 г. и ще продължат до началото на Свещения месец Рамазан. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.