Мюсюлманското изповедание организира тридневен семинар за жени, които работят в системата на Мюсюлманското изповедание като преподаватели в Коран курсовете. 

Срещата се състоя в Духовното училище в Момчилград, а сред официалните гости бяха главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди, експертът от отдел "Иршад" Бахри Иззет. 

Главният мюфтия изрази задоволство от активното участие на жените в инициативите на Мюсюлманското изповедание.

"Жените чрез своите проповеди могат да постигнат завидни резултати, каквито мъжете не могат, защото са дарени от Аллах Теаля с качеството да бъдат и добри педагози", заяви д-р Мустафа Хаджи.

Програмата на семинара включваше лекции, насочени към мотивирането и обучението на деца, а сред гост-лекторите бяха специалисти с дългогодишен опит от Република Турция.

Семинарът за жени, които работят в системата на Мюсюлманското изповедание, се провежда за трети път. В сравнение с предишните в този са включени най-много участници. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.