Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи се срещна с вярващи в Асеновград и проведе беседа в джамията в града. 

В присъствието на мъже, жени и деца той изнесе лекция за Духовното измерение на Намаза. 

"Намазът е разделителната линия между вярата и атеизма. Той не се изразява само в рецитиране на Айети и движения. Намазът е връзката на човешкото сърце с Аллах Теаля и води до духовно извисяване на вярващите", заяви главният мюфтия. 

Д-р Мустафа Хаджи изрази задоволство от факта, че все повече младежи от региона посещават джамиите и искат да спазват принципите на Исляма. 

В събитието участваха също така районният мюфтия на Пловдив Танер Вели и наместник районния мюфтия на Асеновград Осман Осман.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.