Başmüftü Dr. Mustafa Haci Asenovgrad camiinde düzenlenen sohbete iştirak etti. Erkekler, bayanlar ve çocuklardan oluşan cemaate namazın manevî boyutunu anlattı.

Başmüftü konuşmasında özetle: "Namaz küfürle iman arasındaki çizgidir. O sadece belirli hareketleri yapmaktan, ayetlerden okumaktan ibaret değildir.

 Namaz insan kalbinin Allah ile güçlü bağıdır ve müminin miracıdır", dedi.

Başmüftü, her geçen seneyle özellikle bu bölgede camiye gelen gençlerin sayısının arttığını görmenin son derece memnuniyet verici olduğunu da dile getirdi.

Sohbete Filibe Bölge müftüsü Taner Veli ve müftü vekili Osman Eyyüp de katıldı.

© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.