Студенти, имами, социални работници и представители на неправителствени организации за борба и превенция на зависимостите участваха в дискусия, посветена на зависимостите от технологиите.

Събитието в Джумая джамия в Пловдив беше уважено от районния мюфтия на Пловдив Танер Вели, д-р Петър Граматиков от дирекция "Социална политика" на община Пловдив и представители на фондация "Йешил ай". 

По време на дискусията беше засегнат въпросът за все по-голямото присъствие на технологиите в живота на хората, все по-дългото време, което им отделяме и опасностите, до които води това. Акцент беше поставен върху поведението в социалните мрежи и времето, което младежите отделят за тях.

След частта, посветена на зависимостите от технологиите, последва лекция в рамките на честванията на 100-годишнината от основаването на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен.

Имамът д-р Кемал Рашид представи пред вярващите факти, свързани с възпитаниците на Духовното училище, които са служили в Районно мюфтийство - Пловдив.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.