43 нови молби за подпомагане на сираци бяха одобрени от Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет. С тях броят на децата без родители, които Мюсюлманското изповедание подпомага, достигна 525.

По време на своето заседание членовете на Комисията анализираха резултатите от тазгодишната кампания "Седмица на сираците". Средствата, набрани през 2022 г., са над половин милион лв., а с остатъка от предходната година сумата възлиза на 753 034 лв.

Комисията по социални дейности одобри и молби за лечение на деца и подпомагане на нуждаещи се семейства. За целта Мюсюлманското изповедание отпусна 1700 лв. на 3 деца и 1 семейство.

Ръководството на Мюсюлманското изповедание и членовете на Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет изказват благодарности към всички структури на институцията за приноса им при подготовката и осъществяването на кампанията "Седмица на сираците", както и на всички хора с добри сърца, които продължават да подпомагат децата без родители.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.